Hormonální jógová terapie

pro ženy dle Dinah Rodrigues

„Hormonální jóga je takový zázrak, který doporučuji vyzkoušet.“

Zásady ochrany osobních údajů

Dnem 25. 5. 2018 nabude účinnosti evropské nařízení upravující zacházení s osobními údaji klientů všech institucí, Jóga Šárka nevyjímaje.

Ráda bych zachovala komfort v poskytování informací jako doposud, a proto potřebuji Váš souhlas.

Udělením souhlasu s nakládáním s osobními údaji získáte přístup ke všem důležitým zprávám a sdělením, službám a produktům, které Vám přináším.

Souhlasím, aby Jóga Šárka zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, a to za účelem nabízení služeb a produktů, zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb), zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit nabídku služeb a produktů Vašim individuálním potřebám, přičemž takovýto souhlas udělujete na dobu trvání Vašeho smluvního vztahu.

Dále bych Vás chtěla informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na č. +420 739 632 856 nebo písemně e-mailem na joga.sarka@gmail.com.
Šárka Pávová IČO: 45777772